ข่าวประจำวัน

                                                       ที่แปลงนาสาธิต สภาเกษตรกรจจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิด โครงการบูรณาการพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกิน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมบรรยายให้ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ทีาดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยมี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรกร และตัวแทนองค์กร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

                                                        ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด  สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า จากภาวะหนี้สินของเกษตรกรไทยพบว่า ความเป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เกษตรกรร้อยละ 45.18 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ 36.42 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่ลงมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 18.40 ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรถึงร้อยละ 90.03  มีภาวะหนี้สิน โดยส่วนใหญ่มีหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาท  (ร้อยละ 41.02 )รองลงมามากกว่า 200,000 บาท (ร้อยละ 33.14 )และระหว่าง 100,000-200,000 (ร้อยละ 25. 84 )ตามลำดับ

 

                                                        ประกอบกับปัญหาการขาดการบริหารจัดการที่ดินทำกินของเกษตรกร ส่งผลซ้ำเติมให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกร พื้นที่การเกษตรของเกษตรกร แบบธนาคารน้ำใต้ดิน ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร สู่การขอรับรองมาตรฐานด้านการเกษตร พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร สู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้   

 

                                                         ทั้งนี้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 บัญญัติให้สภาเกษตรกรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดประสานนโยบาย และการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกรเกษตรกร และหน่วยงานของรัฐสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างครบวงจร และยั่งยืน เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมต่างๆ นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ การ สาธิตการดำนา ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อด้วย   

 

 

////////////

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 174

เมื่อวานนี้ 115

สัปดาห์นี้ 469

เดือนนี้ 2074

รวม 869169

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine