ข่าวประจำวัน

                                              เมื่อเวลา  08.30 น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  ที่สาธารณประโยชน์ป่าดอนแดง หมู่ที่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัยคงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วย นางนงรัตน์  คงเกษม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์  กองทอง  นายทวี  จงประเสริฐ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ  ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จากอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิธี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน  ๓,๖๐๐  กล้า ปลูกในพื้นที่ 10 ไร่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญ  และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการปลูกป่า การฟื้นฟูดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 

                                               ส่วนในกิจกรรมที่สอง ณ ท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกิจกรรม ซ่อมบำรุงซ่อมและบำรุงรักษาต้นไม้ รักษาต้นรวงผึ้งในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยโครงการดังกล่าวได้มีจิตอาสาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากการปลูกแล้วจะต้องมีการดูแล  และปลูกทดแทน โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ส่วนราชการทุกส่วนในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แบ่งความรับผิดชอบในการดูแลอีกด้วย

                                               การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้   ประชาชนจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ร่วมมือร่วมใจกัน ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสามัคคีและมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ  สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์  และประชาชน  อีกทั้งเป็นการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และสนองพระราชปณิธานที่ว่ารักษา สืบสาน ต่อยอด  เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ต่อไป 

 

 

//////////////

 

จิตรา นาสมรูป//ภาพ,ข่าว

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 142

เมื่อวานนี้ 259

สัปดาห์นี้ 991

เดือนนี้ 4153

รวม 858605

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine