ข่าวประจำวัน

                                              เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561เวลา 7.00น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันอาสาสมัคร

สาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี) โดยมี พระปริยัตรธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) วัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อาสาสมัครที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและสังคมด้วยดีตลอดมา.

 

                                             ต่อมาเวลา เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2561 ณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตุนครอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสุทำมา คำวงค์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้กล่าวรายงานว่า ได้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้จัด ให้มีการเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลายาวนาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปีและ 30 ปี ซึ่งในปี 2561 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ อาทิเช่นโรคไข้เลือดออกโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

                                               นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบเข็ม เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปีและ 30 ปีจำนวน 31 คน พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งในวันนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 244 คน

 

 

/////////////

 

 

จิตรา ///ข่าว

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 132

เมื่อวานนี้ 259

สัปดาห์นี้ 981

เดือนนี้ 4143

รวม 858595

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine