ข่าวประจำวัน

                                                   นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี  ที่ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                                                    นางสาวกาญจนา  หันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย   โดยเห็นชอบให้ดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มเดิมที่เคยได้รับอนุญาตทำงาน โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานในประเทศไทย 3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ 1 แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกลุ่มที่ 3 แรงงานต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คนต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง(จับคู่) ซึ่งระยะการผ่อนผันและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน กลุ่ม 2-3 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อรอการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

                                                    ทั้งนี้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one stop service จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center)ห้องหมายเลข 22 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ขอรับวีซ่า และขออนุญาตทำงาน โดยขอให้แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง มาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในวันที่   31 มีนาคม 2561 นี้

 

 

///////////

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 311

เมื่อวานนี้ 419

สัปดาห์นี้ 1963

เดือนนี้ 8262

รวม 673612

Currently are 18 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine